Downloads

 

Meditatie volgens Osho.

De Weg.

De Wijzen zeggen ons, dat we in de tijd, in een incarnatie de gelegenheid om tot Hoger Bewustzijn te komen moeten benutten. Je weet namelijk niet welke omstandigheden je ontmoet in komende belichamingen. Dus als de tijd nu gunstig is voor spirituele groei, benut die dan ook. Werk eraan! We kennen het spreekwoord: ‘Stel niet uit tot morgen, wat gij heden nog doen kunt’, wat in feite hetzelfde zegt, hoewel het vaak algemener wordt opgevat.

Ik kwam een tekst tegen die dit op een prachtige manier duidelijk maakt. Daarin wordt spirituele groei aangeduid met: DE WEG.

DE WEG.

Mensen zeggen allemaal, dat je na zestig jaar, jaar voor jaar ouder wordt. Na je zeventigste wordt je maand voor maand ouder.
Na je tachtigste wordt je dag voor dag ouder.
Ik ben meer dan tachtig jaar oud – wat nu?

Van nu af aan is elke dag dat ik leef een dag die door de hemel wordt uitgeleend voor DE WEG, hoe durf ik die te verspillen?
Zelfs als ik op dit moment DE WEG bereik, is het al laat – hoe kan het toelaatbaar zijn om het nog langer uit te stellen?

Lang geleden hadden drie oudsten het al over vergankelijkheid. Een oudere zei: ‘Van degenen die de parochie van dit jaar bijwonen, wie weet wie er volgend jaar gemist zal worden’.

Een ander zei: ‘Waar je het over hebt is ver weg. Als we onze schoenen en sokken vanavond uitdoen, weten we niet of we ze morgen weer aan zullen trekken’.

De derde oudste zei: ‘Waar je het over hebt is nog steeds ver weg. Als we deze adem uitademen,weten we niet of we weer zullen inademen’.

De Wijzen verliezen geen tijd, de dapperen denken niet twee keer na. Als je vandaag DE WEG leert kennen, moet je juist deze dag aan het werk gaan. Als je dat weet, dan is dat het moment om te beginnen. Als je zegt dat je vandaag geen vrije tijd hebt en op een andere dag zult wachten, ben ik bang dat, als je wilt beginnen, je dat niet meer kunt.

De mens heeft drie schatten: ‘vitaliteit, energie en spirit’.

Uit: Bloemlezing over de cultivatie van Realisatie.

Download deze tekst (PDF)

Meditatie volgens Osho.

Dronkenschap van de ziel.

Deze week las ik in het ‘Commentaar op de droom van Scipio’ van de schrijver Macrobius (ca. 400) gnostische elementen die via Plotinus en Porphyrius teruggaan op dat van de Pythagoreeër Numenis (2e eeuw). In dit Commentaar toont Macrobius zich met name afhankelijk van Porphyrius commentaarop Plato’s kosmologie Timaeus. De autoriteit die Macrobius in de Middeleeuwen genoot, garandeerde zo de overdracht van Platoons-gnostisch gedachtegoed. In zijn ‘Commentaar op de droom van Scipio’ keren gnostische beelden, concepten en thema’s terug, zoals: de val van de ziel, het vergeten van haar herkomst en haar uiteindelijke opgang door de sferen.

In deze tekst vinden we – wel anders verwoord – dezelfde essentie terug die we ook in de Rāja Yoga doorgeven.

De ziel bewoont het lichaam als een pelgrim (peregrina), maar is haar ware herkomst vergeten ten gevolge van dronkenschap, veroorzaakt door de materie:

De ziel, wanneer zij wordt meegevoerd door het lichaam (…) begint de invloed van de materie te ondervinden. Dit is wat Plato opmerkt in zijn Phaedo, wanneer hij de ziel weergeeft als meegevoerd in het lichaam, trillend door dronkenschap, en verlangend naar een nieuwe dronk uit de materiële stroom. Hierdoor maakt Plato begrijpelijk waarmee de ziel wordt doordrenkt en verzwaard (…), waarna de vergetelheid, de metgezel van dronkenschap, heimelijk de zielen besluipt…

Wij noemen de vaak grote omwegen, die de ziel in de materie of prakriti maakt: Māyā (begoocheling), identificatie met de drie werelden (fysiek, emotioneel en mentaal lichaam), of onwetendheid (Avidyā).

Wijsheid bestaat voor de ziel uit de herkenning van haar toekomst:

En voor de ziel, zolang zij zich bedient van een lichaam, is dit de volmaakte wijsheid, dat zij herkent waar zij geboren is, uit welke bron zij voortkomt (…) Want voor de mens is er slechts één soort zelfkennis, namelijk wanneer hij terugkijkt naar de eerste principes van zijn oorsprong en geboorte.

Laten we onze dronkenschap door de materie loslaten en opgeven. De Rāja Yoga kan daarbij van groot nut zijn. Het is deze Yoga van Patañjali die in de praktijk alle stappen geeft om werkelijk tot bevrijding te komen van alle identificatie met Prakriti, de Natuur, of de Materiële werelden.

Jan Th. van Opzeeland
maart 2019.

Download deze tekst (PDF)

Meditatie volgens Osho.

Meditatie volgens Osho.

“Meditatie vereist geen enkele toepassing van het denken of enige krachtinspanning.
Zij daalt net zo moeiteloos op je neer als de slaap. Je kunt niet proberen te slapen.
Noch kun je proberen te mediteren. Iedere inspanning verhindert haar rustige, stille komst.
Er is geen plaats voor actie en agressie. En actie is altijd agressief.
Meditatie is passieve ontvankelijkheid.
Denken is agressief.
Meditatie is passief.
Wees passief, ontvankelijk, open en kwetsbaar, en wacht.
Het werkelijke wonder gebeurt door te wachten.
Op het moment dat het wachten totaal is, gebeurt Het.”

Osho in ‘Woorden van Eeuwigheid’.

Download deze tekst (PDF)

cartoon

Vele mensen denken, dat ze hun denken zijn….

Meditatie leert snel, dat het denken een van de instrumenten is van de hogere lichamen, die de mens bezit. Je kunt je denken observeren. Maar daar is oefening voor nodig. Het denken kan hardnekkig zijn en gaat vaak over onbetekenende dingen, die op de meeste momenten niet eens aan de orde zijn, maar die je behoorlijk bezig kunnen houden… en zelfs insluiten. Zodat er tijdelijk of lange tijd geen ruimte en uitzicht is op het werkelijke leven. De beoefening van Rāja Yoga haalt je uit die identificaties.
Onderstaande strip uit de Volkskrant van 18 juni 2016 geeft eigenlijk een realistisch beeld van hoe het werkt. We lachen erom, maar… zitten we zelf niet vaak gevangen in onze gedachten??

Jan Th. van Opzeeland
St. Rāja Yoga ’t Gooi
Bussum.

Download deze tekst (PDF)
Sigmund-piekeren

SQ belangrijker dan IQ

Niet zo lang gelden gaf een zekere Danah Zohar uitleg aan een nieuw begrip. ..Spirituele Intelligentie, ofwel SQ.

Zij zei: “Een computer kan een hoog IQ hebben en EQ, emotionele intelligentie, is aanwezig bij de hogere zoogdieren. Maar SQ is uniek menselijk en maakt het ons mogelijk grenzen te overschrijden en nieuwe ideeën en visies te ontwikkelen. Spirituele Intelligentie geeft ons integriteit, moraal en gevoel voor ethiek. SQ geeft het leven betekenis.”

Ze schreef er een baanbrekend boek over.

Spirituele Intelligentie wordt uitgedrukt door de stand van de belangrijkste chakras, die langs de ruggengraat zijn gelegen. Zij bevinden zich in Prāņamayakosha, dat met vele namen wordt aangeduid: vitaal lichaam, levens lichaam, etherisch lichaam, etherisch dubbel, lightbody enz.
In onze basiscursus van 10 maanden wordt al die kennis doorgegeven.
Meester Djwhal Khul, ook wel de Tibetaan genoemd, zegt ons, dat dit het voertuig is voor gebruik in de hemel.
Als je dus de chakras van iemand kunt schouwen of weten, ken je de spirituele status van die mens op dat moment.

Gratis SQ overzicht!

Als je kennis komt maken met onze School geven wij je de komende weken gratis een overzicht van je Spirituele Intelligentie. Dat kan helpen bij het kiezen van de juiste verdere ontwikkeling.

Jan Th. van Opzeeland
St. Rāja Yoga ’t Gooi
Bussum.

Download deze tekst (PDF)