Docentenopleiding Raja Yoga (3 jaar)

Na het volgen van de Basiscursus ( of ‘n hiermee gelijkwaardige Yoga-ontwikkeling met meditatie-ervaring ), kunt u zich verder ontwikkelen en bekwamen in de spirituele achtergronden van de Heilige Yoga Wetenschap. “Iemand kan geen perfectie in Rāja-yoga verkrijgen zonder Hatha-yoga, noch perfectie in Hatha-yoga zonder Rāja-yoga”, zegt de Hathayogapradīpikā, een klassiek oud Yoga geschrift. Het woord ‘Hatha’ betekent in het Sanskriet: Ha = maan en tha = zon. We hebben het hier dus niet over gymnastiek maar over Yoga, gebaseerd op de twee grote krachten in de schepping: Maan / zon of Tamas / Rajas of Shiva / Shakti of Yang / Yin.

De nadruk ligt in deze opleiding op concentratie, meditatie en contemplatie en leven vanuit het Zelf.

Contemplatie of controle over het hoger bewustzijn, de intuïtie, neemt bij de Stichting Rāja Yoga ’t Gooi een belangrijke plaats in. Als er geen animo is om docent te worden, kan de opleiding toch gevolgd worden om de spirituele ontwikkeling uit te breiden en te versnellen. Mogelijk dat in een later stadium toch de wens ontstaat om de kennis door te geven.
Aanvang Docentenopleiding 1ste jaar : dinsdagavond, 5 september 2023.
Deze opleiding wordt gegeven door Jan Th. van Opzeeland.

AANBEVELING VOOR TOELATING.

 1. Minimum middelbaar opleidingsniveau: een getuigschrift of diploma van een van de volgende instellingen:
  HAVO, VWO, MEAO of MTS, of een opleiding van gelijkwaardig niveau.
 2. Leeftijd: minstens 18 jaar.
 3. Fysieke conditie: in staat zijn om minstens 20 minuten in een van de zithoudingen ( Āsanas ) te blijven en de aandacht op een punt te richten gedurende minstens 3 minuten.
 4. Voeding: bereid zijn een vegetarisch voedingspatroon te overwegen en te reflecteren over geen, of zeer matig gebruik van alcohol.
 5. Verslaving: roken miniseren en overwegen daarmee geheel te stoppen. Geen drugs gebruiken. Eventuele andere ‘verslavingen’ willen aanpakken.
 6. Moraliteit: streven de Yamas en Niyamas in praktijk te brengen. ( Om soberheid, opoffering, beheersing van gedachten en emoties, onthechting, verdraagzaamheid en reinheid te verwerven. )
 7. Kennismakingsgesprek: voor de aanvang van de Opleiding een afspraak maken om kennis te maken met de docent, om bovenstaande regels door te nemen.

DUUR VAN DE OPLEIDING.
De Docentenopleiding bestaat uit totaal ca. 120 wekelijkse lessen van 3 uur op een avond van 19.30 – 22.30 uur. Minimaal per dag circa 1½ uur zelfwerkzaamheid thuis incl. meditatie. De opleiding duurt zo drie jaar.
Voor hen die in willen stromen:
– Docentenopleiding 1e jaar: start op  dinsdagavond             5 september 2023.
– Docentenopleiding 2e jaar: start op  donderdagavond       7 september 2023.
– Docentenopleiding 3e jaar: start op  woensdagavond        6 september 2023.

INDELING VAN DE LES.

 • drie kwartier: Prānāyāma, Mudrā, Dhāraņā, Dhyāna of Samādhi
 • een uur : Āsanas
 • een kwartier: theepauze
 • een uur : behandeling van de lesstof met praktische voorbeelden en uitwisseling

DE ONDERWERPEN VAN DE LESSEN.

Behalve een herhaling en verdieping van de onderwerpen van de Basiscursus:

Onderwerpen Aspecten
Subtiele anatomie (Ātmā Vidyā)
Grof lichaam (Sthūla sharīra) en aspecten
Voedsel omhulsel (Annamaya kosha)
Vitaal omhulsel (Prānamaya kosha) en delen: Ether (Ākāśa)
Lucht (Vāyu)
Vuur (Tejas)
Water (Jala)
Aarde (Prithivī)
Energie (Prāna)
Soorten energie: Subtiele energie (Sūkshma prāna)
Ether energie (Vyāna prāna)
Lucht energie (Udāna prāna)
Vuur energie (Prāna)
Water energie (Samāna prāna)
Aarde energie (Apāna prāna)
Subtiel lichaam (Sūkshma sharīra) en aspecten: Mentaal omhulsel (Manomaya kosha)
Astraal omhulsel (Vijñānamaya kosha)
Innerlijk orgaan van de geest (Antah kārana) en delen: Geheugen / denkstof (Chitta)
Intellect / onderscheidingsvermogen (Buddhi)
Denkende geest / verstand (Manas)
Ego / ik-bewustzijn (Ahankāra)
Energiewervelingen (Vrittis)
Soorten energiewervelingen (Vrittis)
Oorzakelijkheidslichaam (Kārana sharīra) en aspecten: Zaligheidomhulsel (Ānandamaya kosha)
Gouden omhulsel (Hiranyamaya kosha)
Communicatie met Brahman (Brahmārandhra) fijne afstemming: Controle over de grove elementen (Bhutas)
Controle over de subtiele elementen (Tanmātras)
Controle over de zintuigen (Jñānendriyas)
Controle over de motoriek (Karmendriyas)
Realisatie van het Zelf (Ātman)
Realisatie van de indrukken (Sanskāras)
Realisatie van het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyāti)
Realisatie van zijn essentiële aard (Svarūpa Sthiti)
Realisatie van de dood en de wedergeboorte (Samsāra)
Gedetailleerde behandeling van de Yoga Sūtras van Patañjali
Gedetailleerde behandeling van de Bhagavad Gītā

docentenopleiding Raja Yoga

DOELSTELLING VAN DE DOCENTENOPLEIDING.
Het doel van de opleiding is vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op de enige geldige en oeroude, traditionele manier, zodat uw hartcentrum geopend wordt en u – indien gewenst – in staat bent lessen te geven en misschien straks het beroep van YOGA DOCENT(E) uit te oefenen. Bij succesvol studeren is er behalve de traditionele erkenning als Yoga docent(e) ook grote kans op werk in de Yoga, vanwege de nog steeds toenemende belangstelling voor Yoga. Het doel is een open hartchakra te verkrijgen – ook wel Christusbewustzijn genoemd – en de staat om contemplatie te bereiken, waardoor een mens op natuurlijke wijze dienstbaar wordt aan Mensheid en Schepping.

LESGEGEVENS.
De lessen worden gegeven op het adres:
Stichting Rāja Yoga ’t Gooi, Kruislaan 20, 1401 TZ, Bussum.
Aanvang 1ste jaar van de Driejarige Docentenopleiding:
dinsdagavond, 5 september 2023 van 19.30 – 22.30 uur.

ERKENNING / CERTIFICAAT.
Minstens 80% van de lessen dienen te worden gevolgd om in aanmerking te komen voor een eindgesprek en/of certificaat.
Aan het eind van de 3-jarige Docentenopleiding kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met de leiding van de School. Uiteraard doet u dit pas, wanneer u meent de stof te kennen en redelijk te beheersen. Erkenning en toetsing van de kwaliteit van de kennis geschiedt dan volgens traditie. Vergeet niet dat een Yoga docent(e) herkenbaar is aan een open hartcentrum ( Anāhata chakra ). Wanneer u ook door een tweede Yogi wordt erkend, kunt u zich als een échte, traditionele Yoga docent(e) beschouwen.

KOSTEN.
De prijs is vastgesteld op €20,- per les van 3 uur. In totaal zijn er ca. 120 lessen, verdeeld over drie jaar, ofwel 3 x 10 maanden.
Betaling, contant of per bank aan het begin van elke maand €80,- ( 4 x €20,- ) , op naam van:
Stichting Rāja Yoga ’t Gooi, Bussum.
IBAN: NL26 ABNA 0554 2345 21.
Als inschrijfgeld is eenmalig een bedrag van €50,- verschuldigd. Het inschrijfgeld met daarbij de eerste maand lesgeld, zijnde totaal €130,- dient voor het begin van de opleiding te worden voldaan. Dan bent u ingeschreven. Inschrijfgeld geldt niet meer voor hen, die in onze school de basiscursus al hebben gevolgd.
Bij incidenteel niet bijwonen van de lessen door vakanties, ziekte of andere zaken dient betaling uiteraard door te gaan.

AANBEVOLEN LITERATUUR
Wat u direct nodig heeft zijn de boeken:
1. YOGA SŪTRAS PATAŇJALI op zakformaat (eigen uitgave) (prijs: €5,-)
2. YOGA SŪTRAS PATAŇJALI volgens I. Taimni. Uitgever: Theosofische Vereniging (prijs: €22,50)

De boeken zijn in de school te verkrijgen.
(Prijzen kunnen iets verschillen als uitgevers deze veranderen!)
Welke literatuur in de loop van de opleiding verder nodig is, wordt omschreven in onze uitgebreidere documentatie, die op aanvraag beschikbaar is of wordt toegestuurd.

Inschrijven