Basiscursus Raja Yoga (1 jaar)

Als inleiding op de Yoga-Wetenschap start er vanaf maandagochtend of –avond 4 september 2023 in ’t Gooi voor beginners weer (‘t 34ste jaar) een degelijke basiscursus van 10 maanden in de lijn van de Rāja (Koninklijke) Yoga van Patañjali.

Basic course Rāja Yoga in English:
We intend to give our basic course Rāja Yoga also in English September next.
We can start if we have about 5 or more students.
It can be given in the morning of Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday, which we can plan later because this depends on the possibilities of the students. Time: 9.30 – 12.30 hour.
If you are interested, please let us know by mail.
(rajayoga@planet.nl)

Als men zich via Yoga positief wil ontwikkelen, moet men dit serieus aanpakken. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten, die de mens gebruikt, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Door groei in de ene of de andere kracht ontstaat onbalans in het totaal, tenzij men juist weet in te spelen op de nieuwe situatie. In de Rāja Yoga worden dan acht duidelijke opeenvolgende stappen aangegeven om het bewustzijn langzaam maar zeker te brengen naar de hoogste spirituele niveaus, zoals geluk, vrede en tenslotte bevrijding of verlichting.

  1. Eerst wordt gewerkt aan het zien en stoppen van oude gewoonten, vooroordelen, houdingen, die zich meestal mechanisch voordoen. Dit begint met het hierop toezien resp. Zelfobservatie en in tweede instantie het weigeren om deze zomaar te laten gebeuren. Men wordt bewuster en er ontstaat tijd om de juiste keuzes te maken, de juiste beslissingen te nemen. Zo wordt geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, kuisheid ( iets anders dan onthouding; ook wel zuiverheid genoemd ) en niet-begeren beoefend. Dit noemt men in het Sanskriet YAMAS.
  2. De ontstane leegte op het morele vlak wordt nu gevuld met de beoefening van zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en overgave aan het Allerhoogste, zodat men een gezonde ethische basis krijgt. Dit noemt men NIYAMAS.
  3. Dan kan begonnen worden met het verkrijgen en verstevigen van lichamelijke gezondheid door middel van fysieke oefeningen, die naast het oplossen van klachten en kwalen ook soepelheid en kennis van het fysieke lichaam opleveren. Van groot belang is dat daardoor ook het etherisch lichaam – waarin de chakras zijn – op de juiste wijze wordt geactiveerd. In het lichaam vastgezette emoties kunnen worden aangepakt. ĀSANAS.
  4. Omdat de energiekanalen in het etherisch lichaam door het voorgaande grotendeels vrijgemaakt worden van blokkades, kan men thans zonder gevaar met het richten van de energiestromen beginnen en de vitaliteit en kracht verhogen. De levenskracht ( prāņa ) komt vollediger tot z’n recht door de mentale techniek van de werkelijke beheersing van energie: PRĀNĀYĀMA.
  5. Hierdoor wordt men echter ook veel gevoeliger op zintuiglijk en motorisch vlak, zodat terugtrekking van energie of onthechtings-oefeningen een pure noodzaak worden om emotionele en mentale chaos te vermijden. Dit heet: PRATYAHĀRA.

In de basiscursus wordt aan deze vijf eerste stappen van de Rāja Yoga de meeste aandacht besteed.
Tevens wordt een begin gemaakt met de laatste drie stappen:

  1. Door studie en verdieping in de werking van ons subtiele wezen en het gericht houden van de aandacht op een bepaald onderwerp, wordt de mentale kracht verhoogd. DHĀRANĀ.
  2. Als de onderbrekingen in die éénpuntige gerichtheid van de aandacht niet meer optreden, spreekt men van meditatie. Het mentale proces wordt rustig en efficiënt. DHYĀNA.
  3. Tenslotte verkrijgt men ware kennis en de ontplooiing van hogere vermogens kan een aanvang nemen door beoefening van contemplatie. Men ontwikkelt op spiritueel niveau, door samen te vallen met, of één te worden met de wil van onze goddelijke essentie. SAMĀDHI.

Het is van belang te weten, dat onze school beslist niet streeft naar het afhankelijk maken van de leerling, maar zich hard maakt om onafhankelijke, sterke en spiritueel heldere mensen te helpen vormen, die stevig in het leven staan, omdat ze de zin van het bestaan doorzien.

DE OPLEIDING:
Duur: Ca. 40 wekelijkse lessen van 3 uur
Wanneer: maandagochtend: van 9.30-12.30 uur of maandagavond van 19.30–22.30 uur.
(bij veel belangstelling kan eventueel de dinsdagmorgen worden toegevoegd!)
De opleiding neemt zo ongeveer 10 maanden in beslag.
Van 24 december t/m 2 januari is er meestal geen les.
Aanvang: maandagochtend of –avond 4 september 2023.
Plaats: Stichting Rāja Yoga ’t Gooi, Kruislaan 20, 1401 TZ, Bussum. (tel. 035–6917600)

DE INDELING VAN DE LESSEN:
3/4 uur – Onthechtings- en/of concentratieoefeningen ( Pratyāhāra,
Dhāraņā, Dhyāna of Meditatie ) en energiebeheersing ( Prāņāyāma )
l uur – Fysieke oefeningen ( Āsanas )
l/4 uur – Ontspanning / thee
l uur – Kennis over de achtergronden van de eerste vijf stappen
( Yamas, Niyamas, Āsanas, Prāņāyāma, Pratyāhāra )

DOELSTELLING.
Het doel van de Basiscursus is om de student(e) vaardigheid en kundigheid bij te brengen om beter te functioneren, niet alleen op fysiek, maar ook op moreel, energetisch, emotioneel en mentaal niveau.
Hierdoor worden de kansen op versnelde spirituele ontwikkeling aanzienlijk vergroot.

KOSTEN.
De prijs is vastgesteld op €20,- per les van 3 uur, maandelijks vooraf te voldoen, aan het begin van de nieuwe lesmaand, contant of door storting van €80,- op bankrekening:
Stichting Rāja Yoga ’t Gooi, Bussum. IBAN: NL26 ABNA 0554 2345 21.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt: €50,-, dat tegelijkertijd met het lesgeld van de eerste maand ( 4 x €20,- ) wordt overgemaakt. U krijgt daarna geen bericht meer.
Wij verwachten u dan gaarne op de Kruislaan 20, 1401 TZ, Bussum op de door u gekozen datum en tijd.
Bij een eventuele voortijdige beëindiging van de opleiding zijn er alleen financiële verplichtingen voor de maand waarin nog les / lessen zijn gevolgd. Vooruitbetaalde gelden worden dan teruggestort. Bij het incidenteel niet bijwonen van lessen door ziekte, vakantie en andere redenen dient betaling wel plaats te vinden.

BENODIGDHEDEN VOOR DE LESSEN.
Pen en papier, yoga matje en een wollen deken of iets dergelijks, makkelijk zittende kleding. In de School zijn ook een aantal dekens en yoga matjes aanwezig.

AANBEVOLEN LITERATUUR.
Tijdens de cursus wordt bepaalde literatuur aanbevolen. Het is niet nodig deze boeken direct aan te schaffen. De meeste boeken zijn bij onze Stichting verkrijgbaar. In de opleiding wordt kenbaar gemaakt welk boek op dat moment actueel is.

AANSLUITING OP DRIEJARIGE DOCENTENOPLEIDING.
De basiscursus geeft aansluiting op de Driejarige Docentenopleiding. Aan het eind van deze opleiding is een Eindgesprek mogelijk voor hen die een officieel certificaat willen ontvangen om zelf de Rāja Yoga kennis door te geven. Na de driejarige Docentenopleiding kan in principe de basiscursus worden gegeven. Na de 3-jarige Hogere Yoga studie is er voldoende kennis en ervaring om ook docenten te kunnen opleiden.

De Stichting Rāja Yoga ’t Gooi is sterk spiritueel gericht. Houdt zich strikt aan de pure en traditionele Rāja Yoga, die als basis hebben: de Sūtras van Patañjali. Concentratie, Meditatie en Samādhi nemen daarom een belangrijke plaats in binnen de totale lesstof.

Inschrijven