Wat is Raja Yoga?

Rāja Yoga is de hoogste vorm van Yoga waaruit alle andere vormen van Yoga zijn voortgekomen. Het Sanskriet woord Yoga wordt meestal vertaald door vereniging, eenwording. Het is de fusie tussen de drie lagere lichamen – fysiek, astraal of emotioneel en mentaal lichaam – en de Ziel of het Zelf. Yoga bereiken is dus hetzelfde als verlichting, realisatie, bevrijding of verlossing bereiken. Er zijn nog meer synoniemen voor die staat.

Raja Yoga

De grote wijze, Patañjali, ordende als eerste yogakennis zo’n 15.000 jaar geleden en wordt unaniem beschouwd als de vader van de Yoga, omdat hij de eerste was die Yogaspreuken 
( Sūtras ) op schrift stelde. Voor zijn tijd werden ze mondeling overgedragen. Ze vinden hun basis in de Heilige Geschriften van de Hindoes, zoals de Purānas en de Vedas, die veel en veel ouder zijn en worden toegeschreven aan de wijze Vyāsa. Er is een hoofdstuk in de Purānas ( Śrimād Bhāgavatam ) getiteld: Het pad van meditatie. Op twee velletjes A4 worden daar in feite in zeer compacte vorm alle sūtras van Patañjali weergegeven. Praktische ordening van die kennis door Patañjali hebben zijn tijdgenoten, als erkenning van zijn werk, de titel ‘Rāja’, Koninklijk, meegegeven. Hij verdeelde het werk in acht stappen.

Daarom wordt deze Rāja Yoga ook wel achtvoudige Yoga genoemd. Die stappen zijn:

  1. Yamas
  2. Niyamas
  3. Āsanas
  4. Prāņāyāma
  5. Pratyahāra
  6. Dhārana
  7. Dhyāna
  8. Samādhi.

U vindt ze nader uitgewerkt onder ‘Basiscursus Rāja Yoga‘.
Uit deze oorspronkelijke tekst van Patañjali zijn alle huidige soorten van Yoga ontstaan.

Informatie over de school

Opgericht en geleid door: Jan Th. van Opzeeland.
Jan Th. van Opzeeland, gelouterd door de praktijk van het leven, heeft jarenlange ervaring in de Oosterse filosofieën, Yoga en Meditatie; werkte 18 jaar bij de School voor Filosofie in Amsterdam, waar hij 12 jaar docent was. Volgde jaren geleden de Docentenopleiding in de Rāja Yoga en de Meestercursus in Amsterdam. Is nog steeds niet opgehouden met studeren, lezen, schrijven en publiceren over de énige, échte Yoga. Geeft nu ruim 55 jaar les. Leidt deze School zo’n 34 jaar. Heeft in vele gesprekken met leerlingen praktische en spirituele adviezen en hulp kunnen bieden en zal dat zo lang mogelijk blijven
doen. De laatste jaren helpt hij ook vele mensen met aura-bezetting, die zich vooral manifesteert door langdurige, hevige moeheid.

yogaruimte Raja Yoga het Gooi
(foto; BussumsNieuws)

Werkt samen met: Irma Milatz.
Irma Milatz: volgde in onze School alle cursussen, de Basiscursus Rāja Yoga, de driejarige Docentenopleiding en de driejarige Hogere Yoga. Verkreeg het certificaat om les te geven en geeft intussen al een aantal jaren de Basiscursus op de maandagavond. Ze is zeer meditatief en leest en studeert nog altijd om haar spirituele kennis te vergroten. Zij bezit een zuivere, sterk ontwikkelde intuïtie die leidt naar direct weten.

De Stichting Rāja Yoga ’t Gooi is sterk spiritueel gericht. Houdt zich strikt aan de pure en traditionele Rāja Yoga, die als basis hebben: de Sūtras van Patañjali. Concentratie, Meditatie en Samādhi nemen daarom een belangrijke plaats in binnen de totale lesstof.